Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. ECOLOGIA

TEMA 1. ECOLOGIA I AUTOECOLOGIA

Conceptes d'ecologia i autoecologia. Fonaments bàsics d'autoecologia. Teoria de l'ecologia de poblacions. Teoria dels ecosistemes. Factors ecològics i adaptacions. Salinitat, pressió osmòtica, aigua. Factors climàtics. Producció primària (factors biòtics). Consum.

 

TEMA 2. ECOSISTEMES DEL NOSTRE ENTORN

Ecosistemes terrestres. Ecosistemes aquàtics. Ecosistemes antròpics o antropitzats. Vegetació de la Comunitat Valenciana.

 

TEMA 3. BIODIVERSITAT AGRÍCOLA

Què és la biodiversitat? Conceptes de biodiversitat agrícola. Recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació. Erosió genètica. Agricultura tradicional. Agricultura ecológica. Agricultura sostenible.

 

TEMA 4. ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

Conceptes bàsics d'economia dels recursos naturals. Recurs renovable i no renovable.


TEMA 5. BIOGEOGRAFIA

Generalitats. Comunitats i formacions vegetals. Conceptes de fitosociologia.

 

II. IMPACTE AMBIENTAL

TEMA 6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Orientació general sobre els contaminants atmosfèrics. Origen dels contaminants atmosfèrics. Les partícules sòlides de l'aire i els vegetals. El SO2 i els vegetals. El F i els vegetals. Acció i efecte d'altres contaminants sobre els vegetals. Càlcul de columnes de fum. El medi forestal i la contaminació atmosfèrica.

 

TEMA 7. LA CONTAMINACIÓ I DESCONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES EPICONTINENTALS

Dades generals sobre l'aigua. Contaminants de l'aigua. Ecologia fluvial: zonació, teoria del continu, model Tom i Jerry. Llacs: gradients de temperatura. Les aigües residuals urbanes. Depuració d'aigües residuals urbanes. Les aigües residuals industrials i l'efecte d'aquestes sobre el medi agrícola.

 

 

 

TEMA 8. LA CONTAMINACIÓ I DESCONTAMINACIÓ DEL SÒL

Contaminants del sòl. Transformació de la matèria orgànica. El sòl com a depurador. Degradació del sòl per activitats agràries. Descontaminació de sòls: tecnologies i fitoremediació.

 

TEMA 9. LA PROBLEMÀTICA DELS RESIDUS

Dades generals. Els abocadors: gestió bàsica i clausura, qüestionament del model perifèric. Els residus perillosos. Fonaments del reciclatge. Compostatge de materia orgànica. Vermicompostatge.

 

III. SESSIONS PRÀCTIQUES

 

Pràctica 1. Bioclimatologia: classificacions bioclimatològiques de la regió mediterrània

Pràctica  2. Valoració, resum i esquematització en l'AIA (Avaluació d’Impacte Ambiental)

Pràctica 3. Visita a una empresa o entitat relacionada amb l'impacte ambiental

Pràctica  4. Estudi de camp a un entorn representatiu del clima mediterràni.