Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria suposen un 25,33% del temps de l'assignatura. El contingut teòric compren dos bloc principals: ecologia (temes 1-5) i impacte ambiental (temes 6-9).

L'aprenentatge del primer bloc es realitzarà per mitjà de classe magistral impartida per el professorat amb la utilització de la pissarra i l'ordinador. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. També es realitzarà la discussió d'algunes publicacions científiques relacionades amb l'assignatura.

El segon bloc està centrat en l'estudi dels distints tipus de contaminació ambiental: la contaminació atmosfèrica, d'aigües i sòls i la gestió dels residus. L'aprenentatge d'aquest segon bloc es realitzarà per mitjà de l'elaboració tutoritzada d'una memòria per part de l'estudiantat i la presentació oral de distints continguts relacionats amb els temes 6 al 9 de l'assignatura. Aquesta memoria forma part d'un projecte de millora educativa amb altres tres assignatures del semestre.

L'assistència a classes no és obligatòria, encara que la realització de la memoria i la presentació sí que ho són.

Les sessions de problemes constitueix el 3,33% del temps de l'assignatura i s'ha de cobrir mitjançant la realització d'exercicis relacionats amb les pràctiques de camp. L'assistència a aquesta activitat és opcional.

Respecte a les sessions pràctiques (6,67% del temps de l'assignatura) es realitzaran a aules docents i a les instal·lacions d'empreses, entitats i espais naturals relacionades amb el temari de l'assignatura. Es proporcionarà un material de pràctiques que estarà disponible en l'aula virtual, prèviament a l'inici de les sessions. L'assistència és obligatòria.

Pel que fa a les tutories (3,33% del temps de l’assignatura) seran reunions entre el professorat i grups reduïts d'estudiantat en les quals s’ajudarà en la preparació dels treballs i presentacions relacionades amb els temes 6-9. Aquesta activitat també és obligatòria.


Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant o l'estudianta revise i organitze els continguts teòrics, prepare els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.