Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

10.2 CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantat per a superar l'assignatura.
B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.


  

Exàmens escrits, 60%, 

Preguntes dels temes 1-5. (Obligatori). Suposa el 30 % de la nota final i s'exigirà una puntuació mínima de 1.5/3

Prova a l´aula virtual dels temes 6-9 (Obligatori). Comprén els continguts teòrics dels temes 6-9 i suposa un 30% de l'avaluació total. S'exigirà una puntuació mínima de 1.5/3.
 

Avaluació contínua, 40%

A més, es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs, que suposarà el 40% de la nota final, i que comprén:

Presentació i apunts dels temes 6-9 (Obligatori). Suposa 15 % de la nota final i s'exigirà una puntuació mínima 0.75/1.5

Resolució de problemes (Optatiu). És el 10 % de la nota final i s'exigix una puntuació mínima 0.5/1

Questions i preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (Obligatori).És el 10% de la nota final i exigirà una puntuació mínima 0.5/1

Tutories (Obligatori). És el 5% de la nota final i exigix puntuació mínima 0.25/0,5

L'estudiantat es considerarà presentat si acudeix a la proba final o presenta un 50% de les preguntes i/o activitats a l'aula virtual

 

Per a superar l´assignatura en segona convocatòriaes realitzarà un exàmen escrit que constarà de dues parts:

- Apartat A:preguntes relacionades amb els continguts teòrics dels temes 1-9 (70%)

- Apartat B: preguntes relacionades amb els continguts de les sessions pràctiques i les sortides de camp (30%).