Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB08 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l’àmbit vegetal i animal de l’enginyeria.

CCR05 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’ecologia; estudi d’impacte ambiental: avaluació i correcció; gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG05 - Motivació per qualitat

CG08 - Sensibilitat envers temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

G05, CG02  - Realitzar estudis d’impacte ambiental.

CG02  - Identificar les alteracions ambientals i els seus orígens, analitzar les possibles solucions i dissenyar actuacions correctores.

CB08, CCR05 - Aprendre els conceptes bàsics d’ecologia, i biogeografia.

CG08 - Opinar sobre temes mitjà ambientals actuals mitjançant la busca d’informació fiable i el raonament crític. Proposar solucions factibles mitjançant el debat amb els companys.

CG08 - Analitzar els problemes mitjà ambientals que pot generar una determinada actuació.

CCR05 - Conéixer i entendre el funcionament dels ecosistemes.