Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria, suposen un 24% del temps de l'assignatura. En estes, s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra i l'ordinador. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. S'impartirà un seminari monogràfic relacionat amb algun dels temes de l'assignatura.
La sessió de problemes constituïx el 4% del temps de l'assignatura.

Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (7% del temps de l'assignatura), es realitzaran en els laboratoris docents i en els hivernacles del departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. Es proporcionara un manual de pràctiques que estarà disponible en l'Aula Virtual prèviament a l'inici de les sessions. S'hauran de ressoldre qüestonaris sobre el contingut de les pràctiques que proporcionarà el professor. L'assistència és obligatòria.

Pel que fa a les tutories (4% del temps de l'assignatura), seran reunions entre el professor i xicotets grups d'estudiants en què s'ajudarà en la preparació dels seminaris i treballs que es proposen durant el desenvolupament de l'assignatura.

L'avaluació (1.5% del total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de l'assignatura. L'examen podrà incloure preguntes de qualsevol de les parts de l'assignatura, temes teòrics, seminaris, problemes i pràctiques. A més, les pràctiques seran avaluades pels resultats i discussió presentats, per preguntes disponibles en l'aula virtual i per l'assistència a les mateixes. És obligatòria.

Finalment, el treball independent suposa un 59.5% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare els seminaris, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.