Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1809 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ ALS DIBUIXOS TÈCNICS

1.1 El dibuix tècnic a l'enginyeria

1.2 Croquis

Definició de croquis

Interpretació dels croquis

Traçat dels croquis

Trucs d'ofici

1.3 Relacions mètriques fonamentals

1.4 Traçats geomètrics fonamentals

1.5 Construcció de polígons

1.6 Inversió, potència i tangència

TEMA 2. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

2.1 Fonaments dels sistemes de representació

Modelar i projectar

Procés de projecció-secció

Projecció central i projecció paral·lela

Projecció ortogonal i projecció obliqua

Invariants de la projecció

2.2 Sistema dièdric

Conceptes bàsics i nomenclatura

Tercera projecció. Triedre de referència

Sistema multivista (Sistema europeu i sistema americà)
 

2.3 Sistemes axonomètrics

Triedre de referència i pla del quadre

Projeccions prèvies, laterals i directa

Coeficients i escales axonomètriques

Traçat de vistes axonomètriques

Classificació de les axonometries

Axonometries normalitzades

2.4 Sistema de plànols acotats

Fonaments del sistema de plànols acotats

TEMA 3. REPRESENTACIÓ DE FORMES USADES EN ENGINYERIA


3.1 Representació d'elements primaris

Representació de punts


Representació de rectes. Traces i orientacions particulars

Representació de plans. Traces i orientacions particulars

3.2 Relacions de pertinença i incidència

Relacions de pertinença

Relacions d'incidència

Relacions de paral·lelisme

Relacions de perpendicularitat

Les relacions precedents en ambient 3D

3.3 Corbes i superfícies elementals

Corbes. Definició i representació

Corbes planes còniques. Definició i representació.

Altres corbes significants


3.4 Fonaments dels dibuixos d'intal·lacions tècniques

3.5 Modelatge 3D

TEMA 4. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

4.1 Convencionalismes

Introducció a la representació normalitzada

Definició i classificació de convencionalismes

Elecció de vistes. Criteri d'economia de vistes

4.2 Vistes particulars

4.3 Talls i seccions normalitzats

Objectiu dels talls

Representació dels talls

Tipus de talls

Tipus de seccions

Excepcions en el tall

Diferències fonamentals entre normes

4.4 Altres vistes especials normalitzades

Vistes parcials

Vistes locals

Vistes interrompudes o trencaments

Peces simètriques

Detalls representats a major escala

4.5 Altres convencionalismes

Representacions simplificades: interseccions simplificades i fictícies

Representacions simplificades: rosques

Representacions simplificades: elements repetitius

Informació complementària: contorn primitiu

Informació complementària: parts contigües

Diferències fonamentals entre normes

4.6 Obtenció dels convencionalismes a partir del model 3D

TEMA 5. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS

5.1 Acotació. Fonaments

El problema de mesurar en els dibuixos normalitzats

Concepte d'acotació

Principis d'acotació

5.2 Acotació. Representació

Elements d'acotació

Cotes i indicacions especials

Símbols complementaris

Excepcions

Diferències fonamentals entre normes

5.3 Acotació. Mètodes

Classificació de les cotes

Seqüència d'acotació

Disposició de les cotes

Introducció a l'acotació estandarditzada. Acotació d'elements repetitius, bisells, avellanats i rosques