Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

0: Introducció a la física
Breu història de la física. Unitats. Operacions i càlculs. Dimensions de les quantitats físiques. Xifres significatives i estimacions.

1. Vectors
Propietats bàsiques de vectors. Operacions bàsiques amb vectors. Vectors lliscants i moments.

2. Cinemàtica d’una partícula
Posició, velocitat i acceleració. Moviment en una línia recta. Moviment en un pla. Moviment circular.

3. Dinàmica de la partícula 1
Força. Lleis del moviment de Newton. Aplicacions de la segona llei de Newton. Forces de contacte i fricció. Dinàmica del moviment circular.

4. Dinàmica de la partícula 2
Treball i energia cinètica. Potència. Energia potencial i la conservació de l'energia.

5. Dinàmica de sistemes
Centre de masses: sòlids, cossos compostos. Moment lineal.
Conservació del moment lineal. Col•lisions. Conservació del moment i l'energia.

6. Estàtica
Condicions d'equilibri. Moment de força. Equilibri de sòlids rígids

7. Rotació de sòlids rígids
Acceleració angular per a un sòlid rígid. Moment d'inèrcia. Rotació d'un sòlid rígid al voltant d'un eix fix. Energia en el moviment rotacional. Rotació i traslació combinades. Treball i potència en el moviment rotacional.

8. Oscil•lacions
Moviment harmònic simple. Energia en el moviment harmònic simple. Exemples de moviments oscil•lants. Oscil•lacions amortides. Oscil•lacions forçades i ressonància

9. Elasticitat.
Esforç, deformació i els mòduls elàstics. Esforç de tensió i mòdul de Young. Compressió. Cisallament. Elasticitat i plasticitat.

10.  Sistemes tèrmodinàmics
Sistemes termodinàmics. Variables termodinàmiques. Equació d'estat. Temperatura. Termòmetres. Escales de temperatura.

11.  Calor
Calor. Calor específica. Calorimetria I canvis de fase. Mecanismes de transferència de calor.

12. Energia, treball i la primera llei de la termodinàmica
El concepte de treball en termodinámica. Energia interna i la primera llei de la termodinámica. Aplicacions al model de gas ideal. Energia i canvi climàtic

13. Rendiment de màquines tèrmiques
Màquines tèrmiques i el segon principi de la termodinàmica. Refrigeradors i el segon principi de la termodinàmica. La màquina de Carnot. Entropia.