Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1802 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

En aquesta assignatura es tindran en compte els següents criteris per a superar-la

1. Per a poder superar l’assignatura serà necessari obtindre almenys 3 sobre 7 en l’examen final. No és necessari obtindre una qualificació mínima en la part d'avaluació contínua.

2. Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l’examen escrit de la segona convocatòria ordinària però mantindran la puntuació dels laboratoris i de l’avaluació contínua obtingudes en la primera convocatòria.

3. Un estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria només si realitza l’examen final.

4. La no assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació

El 30% de la nota final corresponent a la avaluació contínua es desglossa de la manera següent:

  • Pràctiques de laboratori: 10%

  • Primer parcial: 10%

  • Segon parcial: 10%