Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1.-  Bases didàctiques del procés d'ensenyament-aprenentatge.
- La visió didàctica del procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Anàlisi de l’acte didàctic des de les diferents components que el conformen: ensenyament, aprenentatge, instrucció i formació.
- El currículum i la contribució d'aquest a l’estudi del procés d’ensenyament-aprenentatge: aproximació conceptual, concepcions del currículum.
- Els projectes de treball globalitzats com a organització dels continguts de l'ensenyament. Significat educatiu d'aquesta proposta.

Tema 2.-  Disseny i desenvolupament del currículum.
- Nivells de concreció curricular.
- L’elaboració de plans programes i projectes: conceptualització i característiques.
- Elements de programació didàctica i curricular: destinataris, objectius, continguts, estratègies metodològiques, mitjans i recursos.

 

Tema 3.-  Models d'anàlisis de l'ensenyament i de planificació.
- Conceptualització.

- Principis metodològics.

- Models d'anàlisi de l'ensenyament i de la planificació: Models passius i Models actius (innovadors)


Tema 4.-  Recursos d'ensenyament. 
- Els mitjans i els recursos en el procés didàctic.
- Les tasques escolars com a síntesi de la pràctica educativa.

Tema 5.-  L'avaluació.
- Principis d’avaluació: concepte i dimensions.
- La planificació de l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Característiques, instruments i tècniques d’avaluació.


Tema 6.- Necessitats actuals en la formació del personal docent. 

-L'educació afectiva-emocional.

-La convivència. 

-La resolució de conflictes.Tema7.- La investigació educativa des de la pràctica com base de la innovació didàctica.
- Sentit d’una metodologia de la investigació en l'acció.

-La IA com a procés en espiral.

-Tècniques per a recollir informació: Diari del professorat, Observació, Entrevista, Anàlisi documental.

-Desenvolupament de pràctiques d’aula: procés de millora educativa.