Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'estudiantat completarà les explicacions amb l'estudi personal i amb la realització de treballs pràctics. Amb aquesta finalitat, s'indicarà la bibliografia apropiada a cada tema.

Partint d'aquestes generalitats, els recursos metodològics que prioritàriament utilitzem són els que exposem a continuació. No obstant, remarquem que el professorat que imparteix l’assignatura, en funció de les necessitats de l'alumnat, prioritzarà i portarà a terme la metodologia que considere escaient. 

Lliçons magistrals. Exposicions en les qual es consideraran, en bona mesura, les tecnologies de la Informació i la comunicació per a focalitzar l'atenció de l'alumnat en els aspectes rellevants del tema treballat, i ho acompanyarem de preguntes i respostes, exemples de la vida escolar.

Aprenentatge cooperatiu i per projectes. Al llarg del semestre s'utilitzaran diferents tècniques de dinàmica de grups, donarem especial importància a les tècniques d'aprenentatge cooperatiu i per projectes.

-  Resolució d’exercicis i problemes. Treball individual i/o grupal de caràcter aplicatiu, lectura de textos i posterior debat en parelles o en xicotet grup (tècnica Philips 6/6), anàlisi d'experiències, de materials,...

Activitats amb altres agents educatius. Xarrades, col·loquis, taules redones amb experts, assistència a jornades.

Aprenentatge a través de l’aula virtual. Basat, sobretot en el treball tutoritzat, en orientacions individualitzades o en grup sobre treballs que du a terme l'alumnat, orientació acadèmica, personal o professional, assessorament sobre pràctiques, tutoria virtual, etc.

Aprenentatge autònom. Lectures personals, recerca bibliogràfica, anàlisi de pàgines web, elaboració de presentacions informàtiques sobre diverses temàtiques, elaboració de treballs individuals.