Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys.

FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.

FB07 - Conéixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.

FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa.

FB34 - Abordar anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses.

FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.

FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.

FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge.

Resultats d'aprenentatge

R09 - Valorar la importància de l'educació afectivoemocional, l'autoconeixement i demostrar la importància de transmetre seguretat i afecte a cada un dels alumnes.

R09 - Ser capaç d'establir normes i límits.

R09 - Realitzar el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge.

R09 - Promoure l'adquisició l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació.

R09 - Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge i ser capaç de plasmar-ho en una programació didàctica.

R09 - Enumerar, descriure i analitzar els elements bàsics del currículum d'educació infantil.

R09 - Entendre la importància de la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluar críticament les diferents perspectives respecte d'això i metodologies d'aprenentatge.

R09 - Dissenyar estratègies metodològiques i materials didàctics d'acord amb les necessitats i característiques de l'alumnat.