Temari

Temari

Teoria
 
Discurs de l'aula per a l'educació infantil

Vocabulari anglès per a l'educació infantil.

 

Pràctica

La pràctica de les habilitats receptives: comprensió oral i escrita.

La pràctica de les habilitats productives: expressió oral i escrita.