Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1001 - Llengua Catalana I

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MI1002 - Llengua Espanyola

MP1802 - Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

MI1006 - Organització de l'Escola Infantil

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

MI1014 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

MI1016 - Llengua Anglesa

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

MP1816 - Música

Reconeixement

MI1023 - Didàctica de la Llengua Anglesa

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement

MI1027 - Recursos en Educació Física

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

MI1028 - Llengua Catalana II

MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement

MI1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

MI1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Reconeixement

MI1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Reconeixement

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MI1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Reconeixement

MI1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

MP1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Reconeixement

MI1037 - Taller de Matemàtiques

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Reconeixement

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MI1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1802 - Llengua Espanyola

MP1802 - Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

MI1816 - Llengua Anglesa

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MI1822 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Reconeixement

MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

MI1824 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement

MI1826 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

MI1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

MI1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MI1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MI1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement

MI1846 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

MI1854 - Religió, Cultura i Valors

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

MI1861 - Organització Educativa

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1001 - Llengua Catalana I

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MP1002 - Llengua Espanyola

MP1802 - Llengua Espanyola

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Convalidació

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

MP1005 - Llengua Anglesa

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

MP1006 - Didàctica de les Matemàtiques I

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

MP1846 - Organització Educativa

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

MP1016 - Música

MP1816 - Música

Reconeixement

MP1017 - Didàctica de la Física i Química

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Reconeixement

MP1018 - Didàctica de les Ciències Naturals

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Reconeixement

MP1019 - Didàctica de les Matemàtiques II

MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Reconeixement

MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

MP1021 - Didàctica de les Arts Plàstiques I

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement

MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Reconeixement

MP1023 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Reconeixement

MP1024 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Reconeixement

MP1027 - Recursos en Educació Física

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

MP1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

MP1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Reconeixement

MP1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Reconeixement

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MP1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Reconeixement

MP1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

MP1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Reconeixement

MP1037 - Taller de Matemàtiques

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Reconeixement

MP1039 - Pràcticum II (Educació Primària)

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Reconeixement

MP1041 - Pràcticum II (menció Educació Física)

MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Reconeixement

MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Reconeixement

MP1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MP1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Física

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

M01 - Bases Anatòmiques i Fisiològiques del Moviment

M10 - Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

M13 - Iniciació Esportiva Escolar

M15 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Reconeixement

M01 - Bases Anatòmiques i Fisiològiques del Moviment

M10 - Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

MP1870 - Activitat Física i Salut en Educació Primària

Reconeixement

M03 - Història de l'Educació Contemporània

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

M04 - Llengua i Literatura Espanyoles

MP1802 - Llengua Espanyola

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

M06 - Organització Escolar

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement

M07 - Pràcticum I

M22 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

M08 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

M12 - Anglès I

M26 - Anglès II

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

M13 - Iniciació Esportiva Escolar

MP1866 - Iniciació Esportiva en Educació Primària

Reconeixement

M14 - Teoria de l'Educació

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

M16 - Didàctica de l'Educació Física I

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

M18 - Didàctica de les Ciències Socials

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Reconeixement

M19 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

M20 - Matemàtiques i la seua Didàctica

M24 - Educació Matemàtica

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Convalidació

M21 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

M23 - Desenvolupament i Contextos Educatius en l'Educació Infantil i Primària

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

O39 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

M27 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

M29 - Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement

M30 - Didàctica de l'Educació Física II

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

M31 - Didàctica de l'Espanyol

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

M32 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

M34 - Didàctica de l'Anglès

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

M35 - Pràcticum III

MP1858 - Pràcticum III (Menció Educació Física)

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

L04 - Història de l'Educació Contemporània

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

L06 - Organització del Centre Escolar

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement

L07 - Pràcticum I

L21 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

L08 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

L09 - Sociologia de l'Educació

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

L13 - Teoria de l'Educació

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

L17 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L18 - Didàctica del Català II

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L19 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

L20 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

L26 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

L28 - Literatura Infantil

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

600 - Educació Física i la seua Didàctica

O50 - Jocs Aplicats a l'Educació Física

O51 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

601 - Formació Instrumental I

602 - Formació Vocal i Auditiva

606 - Llenguatge Musical I

613 - Llenguatge Musical II

615 - Conjunt Instrumental

633 - Història de la Música i del Folklore

MP1816 - Música

Reconeixement

603 - Història de l'Educació Contemporània

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

604 - Llengua i Literatura Espanyoles

MP1802 - Llengua Espanyola

Reconeixement

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

607 - Organització Escolar

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement

608 - Pràcticum I

622 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

609 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

612 - Anglès I

625 - Anglès II

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

614 - Teoria de l'Educació

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

616 - Didàctica de l'Expressió Musical

MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Reconeixement

618 - Didàctica de les Ciències Socials

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Reconeixement

619 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

620 - Matemàtiques i la seua Didàctica

624 - Educació Matemàtica

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Convalidació

621 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

623 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil i Primària

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

626 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

628 - Didàctica de l'Espanyol

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

629 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

630 - Formació Rítmica i Dansa

MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Reconeixement

632 - Anglès i la seua Didàctica

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

634 - Pràcticum III

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Reconeixement

635 - Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

600 - Educació Física i la seua Didàctica

O50 - Jocs Aplicats a l'Educació Física

O51 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

O39 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

O08 - Religió i Cultura

O10 - El Missatge Cristià: Cristologia

O40 - Pedagogia i Didàctica de la Religió

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Reconeixement

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

P37 - Tècniques Plàstiques en Educació Primària

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O22 - Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

O35 - Intervenció Primerenca

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Reconeixement

O43 - Taller de Matemàtiques

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Reconeixement

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

P37 - Tècniques Plàstiques en Educació Primària

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O45 - Taller de Tècniques Tridimensionals

MP1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Reconeixement

O47 - Tècniques Experimentals de Laboratori

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

O50 - Jocs Aplicats a l'Educació Física

O51 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

P02 - Educació Física i la seua Didàctica

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

P04 - Història de l'Educació Contemporània

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

P07 - Organització Escolar

MP1846 - Organització Educativa

Reconeixement

P08 - Pràcticum I

P25 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

P09 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

P10 - Sociologia de l'Educació

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

P12 - Anglès I

P28 - Anglès II

MP1805 - Llengua Anglesa

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P14 - Llengua Catalana II

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

P14 - Llengua Catalana II

P47 - Llengua Catalana I (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

P15 - Teoria de l'Educació

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

P18 - Didàctica de la Física i la Química

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Reconeixement

P19 - Didàctica de les Ciències Naturals

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Reconeixement

P20 - Didàctica de les Ciències Socials

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Reconeixement

P22 - Didàctica General

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Reconeixement

P23 - Matemàtiques i la seua Didàctica

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Reconeixement

P23 - Matemàtiques i la seua Didàctica

P38 - Teoria i Pràctica en Educació Matemàtica

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Reconeixement

P24 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Reconeixement

P26 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Primària

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Reconeixement

P27 - Didàctica del Català I

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

P31 - Llengua Catalana III

MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement

P33 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

P35 - Didàctica de la Llengua i de la Literatura Espanyoles

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

P46 - Didàctica de l'Anglès

MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

P47 - Llengua Catalana I (lliure configuració)

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement