Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

- Carpetes d'aprenentatge i / o portafolis (70%)

- Resolució d'exercicis i problemes (30%)

En qualsevol cas, caldrà treure un 5 sobre 10 en cada apartat per superar l'assignatura.

Els treballs i tasques es presentaran en la data oficial de l'examen.

Es considera "no presentat" quan l'estudiant no lliura els treballs i activitats dins de l'termini establert. El seu seguiment es realitza a través de l'apartat "tasques" de l'aula virtual. El criteri de recuperació per a totes les proves serà la 2ª convocatòria.