Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1873 - Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula.

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FB19 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

R52 - Fundamentar de manera teórico-práctica el proceso de investigación-acción

R52 - Elaborar un informe documentando el proceso de investigación-acción desarrollado por el alumnado

R52 - Diseñar un proyecto de investigación acción, ponerlo en práctica y evaluarlo