Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Curs 4 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

P37 - Tècniques Plàstiques en Educació Primària

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

P37 - Tècniques Plàstiques en Educació Primària

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Reconeixement