SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Es combinen les classes teòriques presencials amb el debat actiu i les activitats pràctiques a realitzar a l’aula. A més, es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format (per exemple, vídeos o conferències penjades a l’Aula Virtual). L’elaboració de treballs en grup també serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en l’avaluació de la matèria (30% de la nota final).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16