Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques es desenvoluparan a partir de les aportacions del professorat pel que fa als coneixements, activitats i instruccions necessaris en la comprensió de la matèria, per aconseguir que els estudiants puguen, partint dels seus coneixements previs, anar construint els de l'assignatura.


S'utilitzaran diverses fonts d'informació complementàries (apunts, lectures, gravacions...) perquè no siga la veu del professorat l'única que aporte coneixements a l'aula i per enriquir el diàleg fluid que s'ha de donar entre tots els i les participants en el desenvolupament de les classes.


A les classes pràctiques de problemes es treballarà l'anàlisi i resolució de situacions problemàtiques que completen els coneixements teòrics i la invenció de situacions concretes que puguen proposar als seus futurs alumnes com a instruments per facilitar la construcció dels seus coneixements matemàtics. Es potenciarà el diàleg entre l'estudiantat per crear un clima participatiu.


Un dels objectius que es pretén assolir en les classes pràctiques de laboratori és la manipulació dels materials didàctics associats als continguts de l'assignatura. Els i les estudiants han d'entrar en contacte amb ells per construir alguns dels seus coneixements i connectar amb els que es pretén que construïsca el seu futur alumnat de Primària. També per investigar les possibilitats que ofereixen de cara a un treball manipulatiu que possibilite el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic dels nens i nenes.


En aquest sentit, l'àrea de Didàctica de la Matemàtica té adscrit un laboratori docent que compta amb una gran quantitat de materials didàctics estructurats que recorren els continguts a treballar a les aules d'infantil i de primària i que, a més de la seua utilització en la construcció de coneixements matemàtics, compleixen els següents objectius:


1.        Proporcionar una visió dels materials que es poden adquirir al "mercat didàctic".

2.        Despertar la creativitat, necessària en un mestre o mestra de primària, que faça que s'intenten crear materials nous, o confeccionar els que ara es presenten i que potser després no es podran aconseguir per falta de recursos econòmics, perquè ja no es fabriquen o per qualsevol altra circumstància.


Les consultes i tutories complementen les classes de teoria, de problemes i les pràctiques al laboratori. Encara que aquest tipus de consultes sol realitzar-se de forma individual, és interessant tenir en compte la possibilitat de realitzar-les en grup. En aquest cas, el professorat es reuneix amb un grup d'alumnes interessats (en una aula o seminari si el grup d'alumnes és molt nombrós), permetent que molts d'ells puguen aprendre i resoldre dubtes i qüestions que no se'ls havien ocorregut i que els seus companys o companyes van posar en comú.


Es realitzaran seminaris on es desenvoluparan activitats formatives relacionades amb l'assignatura.

Es reserven hores per realitzar l'examen escrit previst en les activitats d'avaluació descrites en l'apartat corresponent.