Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 58
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 92
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD14.2 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres enters, racionals, magnituds, estimació i mesura

DD14.3 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a geometria, representacions espacials, tractament de la informació, atzar i probabilitat

DD15 - Conéixer el currículum escolar de matemàtiques en educació primària

DD16 - Desenvolupar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques

DD17 - Conéixer, interpretar, modelitzar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana

DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic

DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats

DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica

DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l'educació matemàtica

Resultats d'aprenentatge

R21 - Treballar amb els seus futurs i futures alumnes tant en l'orientació tridimensional de l'espai en el qual viu, com en la descripció d'aquest. Per a això haurà de conéixer el vocabulari, característiques i propietats dels prototips geomètrics que s'estudien en l'aula de primària

R21 - Tractar la informació, sabent construir taules de freqüència, gràfics i mesures que puguen explicar les dades que se'ls presenten i com treballar aquests conceptes amb els seus futurs estudiants i estudiantes. Així mateix, ha de ser competent en el càlcul de probabilitats senzilles que li permetran adquirir els coneixements adequats per a treballar la probabilitat amb el seu futur estudiantat

R21 - Saber valorar, raonadament, quan se li propose treballar amb un material i un context amb xiquets i xiquetes d'educació primària, si aquest material és adequat o no per a aquest context, distingint quins continguts de l'assignatura es poden treballar amb ell i quins usos del mateix són aconsellables a l'aula de primària, així com criticar les limitacions que el material tinga

R21 - Entendre, analitzar i reproduir situacions reals que servisquen com a context sociocultural per a treballar els diferents continguts de matemàtiques de l'assignatura

R21 - Entendre, analitzar i reproduir models i situacions susceptibles de ser problemes matemàtics, perquè de la seua resolució es genere coneixement matemàtic en els seus futurs i futures alumnes referit a l'assignatura

R21 - Entendre i produir la simbolització adequada que facilite l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques de l'etapa d'educació primària, relacionades amb l'assignatura

R21 - Conéixer les magnituds que es treballen a l'aula de primària i com mesurar-les, des de la dimensió física (utilitzant el material adequat per a fer-lo) fins a la matemàtica (utilitzant les unitats) i els mecanismes matemàtics adequats, sent conscient de l'error possible comés tant físic com matemàtic en tots dos processos

R21 - Conéixer la formació del conjunt numèric dels nombres racionals, així com els processos que ha de treballar a l'aula de primària per a poder construir amb el seu alumnat els algorismes necessaris que els permetrà entendre i aplicar les operacions d'aquest conjunt

R21 - Buscar i comprendre la normativa actualitzada que té aplicació en l'àmbit de la seua futura professió com a mestre o mestra

R21 - Abstraure i relacionar els continguts matemàtics de l'assignatura que poden sorgir en una activitat relacionada amb ciències experimentals o socials i així fer comprendre als seus futurs i futures alumnes que les matemàtiques són un potent instrument que resol problemes de diferents àmbits relacionats amb la ciència