Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura són:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios (1):  30%
- Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics (2): 70%
(Recuperables en 2a. convocatòria)

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació.

Es considerarà que el/la estudiant utilitza la convocatòria si presenta a supervisió a través de l'Aula Virtual el 60% o més dels "treballs acadèmics" de l'assignatura.

_______________________
1. Per Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios s'entén un "Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada".

2. Per Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics s'entén el "Desenvolupament d'un treball escrit (o qualsevol altre artefacte de coneixement com vídeo, mapa conceptual, timeline, animació, podcast, programa d'ordinador, etc.) que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències".