Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

OP13 - Comprendre la complementarietat i la distinció entre el llenguatge científic i el llenguatge bíblic en tractar sobre els orígens de l'univers, de la vida i de la dignitat de l'ésser humà.

OP14 - Comprendre la universalitat del fet religiós en les seues dimensions històrica i antropològica.

OP15 - Comprendre el paper important que ha jugat la religió al llarg de la història i la seua influència social, ètica i cultural

OP16 - Conèixer el missatge i els identificadors de les religions primitives i de les grans religions: hinduisme, judaisme, cristianisme i islamisme

OP17 - Conèixer la unicitat de la salvació universal de Jesucrist

OP18 - Comprendre la dignitat absoluta de l'ésser humà com apareix en la Bíblia.

OP19 - Conèixer el paper central de l'evangeli en la creació cultural en les seues diverses manifestacions i el valor humanitzador d'allò religiós.

OP20 - Comprendre la formació de la Bíblia i el seu missatge central.

Resultats d'aprenentatge

R38 - Sintetitzar i comparar les respostes que donen les religions als interrogants essencials de l'ésser humà subratllant les seues convergències i divergències.

R38 - Interpretar el llenguatge arqueològic prehistòric per a comprendre la religiositat de l'ésser humà comparant diversos autors.

R38 - Explicar les principals claus de la formació de la Bíblia i el seu missatge.

R38 - Explicar la diferència i complementarietat entre el llenguatge científic i el llenguatge teològic en l'explicació dels orígens del món i de l'ésser humà.

R38 - Determinar i relacionar les diverses realitats culturals que s'han desenvolupat a partir de la religió cristiana.

R38 - Desxifrar el missatge bíblic referit a la dignitat de l'ésser humà i la seua actualitat.

R38 - Descriure les raons de la salvació universal de Jesucrist comparant-les amb altres religions i aportant una conclusió.

R38 - Comparar els trets essencials del fenomen religiós i la praxi i cultura que desenvolupen.