Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

320 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.

P01 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglés.

P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R22 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques on recull tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques, reflexionant sobre el treball exercit i el mateix aprenentatge en un centre d'alta diversitat

R22 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tots els alumnes

R22 - Intervenir i gestionar l'aula ateses les particularitats l'etapa de primària en el centre d'alta diversitat

R22 - Elaborar activitats que reflecteixen la rellevància i el respecte a les diferències ja l'atenció a la diversitat en qualsevol àrea de continguts

R22 - Desenvolupar estratègies relacionades amb la resolució de conflictes i l'educació emocional

R22 - Conéixer les instal·lacions dels centres d'alta diversitat i valorar la seua funcionalitat

R22 - Conéixer la realitat educativa d'un centre d'alta diversitat i realitzar una anàlisi crítica

R22 - Conéixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula i del centre d'alta diversitat

R22 - Comprendre el funcionament i l'organització del centre educatiu d'alta diversitat en el qual es desenvolupen les pràctiques

R22 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu d'un centre d'alta diversitat