Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

M01 - Bases Anatòmiques i Fisiològiques del Moviment

M10 - Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

M13 - Iniciació Esportiva Escolar

M15 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Reconeixement

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Reconeixement