Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d'educació física.

DDUJI04 - Emprar instruments d'avaluació dels sistemes corporals i motòrics i utilitzar i interpretar els resultats dins de l'assignatura d'educació física.

DDUJI54 - Conèixer els mecanismes fonamentals d'adaptació a l'esforç de l'organisme i les seues particularitats en les diferents edats del període escolar.

DDUJI58 - Saber interpretar i utilitzar diferents sistemes d'avaluació de la condició física.

FBUJI20 - Conèixer les principals teories i descripcions del desenvolupament humà.

DDUJI51 – Conèixer i diferenciar els elements que configuren les qualitats físiques bàsiques.

Resultats d'aprenentatge

R01 - Saber dissenyar, executar i interpretar l'avaluació dels subsistemes implicats en la motricitat humana.

R01 - Saber atendre la diversitat funcional i social en les classes d'educació física.

R01 - Conéixer en l’àmbit teòric els subsistemes que constitueixen la motricitat humana.

R01 - Conèixer els fonaments i conceptes bàsics relacionats amb l'aprenentatge i el desenvolupament.