SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCERL). Aplicació de les habilitats lingüístiques (MCERL) en l’aula. Característiques lingüístiques del valencià. Alfabetització digital. Anàlisi, comprensió i producció de textos.

Els continguts precedents es desplegaran a través dels temes següents:

I. Sistema fònic i ortografia.

II. Sintaxi i flexió.

III. Anàlisi i producció de textos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16