Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD07 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la geografia i la seua didàctica.

DD08 - Conèixer el currículum escolar de les ciències socials en allò que s’ha referit a la geografia.

DD09 - Integrar l’estudi geogràfic des d’una orientació instructiva i cultural.

DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l’adquisició d’aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les ciències socials.

DDUJI50 - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d’un entorn sostenible.

Resultats d'aprenentatge

R27 - Utilitzar models didàctics per a treballar l'espai a l'aula i crear iniciatives didàctiques innovadores

R27 - Utilitzar el coneixement social per a interpretar i actuar sobre els fenòmens de la vida quotidiana

R27 - Seleccionar críticament materials i recursos didàctics sobre la geografia adequats a cada cicle de primària

R27 - Mostrar que s'identifiquen, practiquen i defensen actituds de sostenibilitat davant el medi natural

R27 - Identificar les finalitats i els continguts de la Geografia en el currículum de les ciències socials d'educació primària

R27 - Dominar els instruments necessaris per a comprendre la noció d'espai i les formes de percepció i representació

R27 - Construir recursos i activitats d'aprenentatge didàctiques a l'aula per a analitzar els espais geogràfics i els paisatges

R27 - Aplicar eines didàctiques variades per a mostrar l'entorn i el mitjà des d'una perspectiva global