Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Comprendre els principis bàsics dels Ciències experimentals ( Biologia i Geologia)

DD02 - Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències

DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana

DD04 - Valorar la ciència com fet cultural

DD05 - Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible

DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa

DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica

DDUJI28 - Desenvolupar l’interès i el respecte pel medi natural

Resultats d'aprenentatge

R36 - Tindre en compte els factors que intervenen en la salut de les persones, el respecte pel medi ambient i els problemes relacionats amb la sostenibilitat en tota mena de proposta.

R36 - Ser capaç de promoure el pensament científic i l'experimentació mitjançant l'elaboració de materials adequats per a l'exploració del medi natural i tecnològic per part dels i les escolars, com per exemple muntatges experimentals senzills amb finalitats concretes.

R36 - Ser capaç d'elaborar propostes didàctiques en relació a la interacció de ciència, tecnologia, societat i desenvolupament sostenible

R36 - Ser capaç d'analitzar i seqüenciar el currículum escolar de Ciències d'pducació primària en relació amb la biodiversitat, la salut, el medi ambient i la seua conservació en nom d'un desenvolupament sostenible.

R36 - Ser capaç d'analitzar els continguts curriculars (salut, biodiversitat, medi ambient i desenvolupament sostenible) per a determinar la seua estructura i jerarquia, i extraure les dificultats d'aprenentatge i les possibilitats que ofereix cada contingut per al desenvolupament de competències bàsiques en ciència i tecnologia.

R36 - Poder sustentar amb arguments professionals les competències científiques bàsiques que la ciutadania necessita per a desenvolupar-se en la societat actual.