Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. Educació inclusiva intercultural

Tema 1. Educació per a la diversitat en el s. XXI
1.1. Educació per a la diversitat en el s. XXI: reptes i necessitats emergents
1.2. Conceptes bàsics: diversitat, diferència, desigualtat, inclusió, exclusió, equitat.

Tema 2. Models educatius de gestió de la diversitat
2.1. Evolució històrica dels models educatius: de la compensació a la inclusió
2.2. Marc legislatiu: acords internacionals, legislació nacional i autonòmica
2.3. Educació inclusiva intercultural: objectius i estratègies


BLOC TEMÀTIC II. L'ESCOLA COM A ORGANITZACIÓ INCLUSIVA INTERCULTURAL

Tema 3. L’escola inclusiva
3.1. Característiques i dimensions de l’escola inclusiva
3.2. Estratègies organitzatives per a la gestió de la diversitat i pràctiques inclusives
3.3. Experiències nacionals i internacionals d’escola inclusiva i intercultural

Tema 4. Suport educatiu, cultura col·laborativa i participació comunitària
4.1. Suport educatiu
4. 2. Col·laboració docent
4.3. Participació comunitària

BLOC TEMÀTIC III. LA DIVERSITAT DES D'ALTRES VESSANTS

Tema 5. Pedagogia Prenatal.

5.1. Fonaments bàsics de la pedagogía prenatal.

5.2. Les ferides del xiquet interior.

Tema 6. Educació emocional en l'escola inclusiva 

6.1. Educació emocional i escola inclusiva.

6.2. Les emocions.

6.3. La formació del docent per a acompanyar a l'alumnat en la gestió emocional.

Tema 7. La resiliència i el dol en la formació dels docents. 

7.1. La resiliència.

7.2. Resiliència en les escoles. El professional resilient.

7.3. El dol en adults i  el dol en xiquets. Pautes d’intervenció.

Tema 8. La diversitat afectivo-sexual

8.1. Conceptes bàsics

8.2. Diversitat sexual i escola