Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Conceptualització de la Didàctica especial i en particular la Didàctica de l'Educació Física.

Conceptualització de l'Educació Física

Evolució de l'activitat física fins als nostres dies

Les principals tendències de l'Educació Física i els Blocs de continguts

Definició de Didàctica

Didàctica General i Didàctica Especial

La Didàctica de l'Educació Física

 

Bloc 2: El procés d'ensenyament-aprenentatge, models d'aprenentatge en Educació Física.

El procés d'Ensenyament-Aprenentatge

La sistematització del procés d'Ensenyament-Aprenentatge

La Teoria del Currículum

Definició de currículum i la seua relació amb la sistematització de l'ensenyament

Tipus de currículum

 

Bloc 3: Les tasques en Educació Física.

Les Tasques en Educació Física

Què és una Tasca?

Les Tasques Perceptiu-Motrius

Tasques amb dificultat perceptiva

Tasques amb dificultat decisòria

Tasques amb dificultat d'execució

Les Tasques basades en la definició de la Informació facilitada pel professorat

Tasques No Definides

Tasques Semidefinidas

Tasques Definides.

 

Bloc 4: La sessió en Educació Física.

Evolució de la sessió al llarg de la història

Proposada d'un model obert de sessió

Tipus de sessió segons la seua finalitat

Alguns suggeriments de la sessió

 

Bloc 5: Els recursos metodològics en Educació Física.

La Comunicació en les sessions d'Educació Física

La Retroalimentació o Feed-Back

La Formació de grups

El Material en Educació Física

Factors ambientals en les sessions d'Educació Física

El temps en la sessió d'Educació Física

La situació i el desplaçament del professorat

Els Estils d'ensenyament

 

Bloc 6: Conceptes bàsics de la programació en Educació Física.

La Programació en Educació Física

Definició

Anivelles de concreció

1er Nivell de concreció

2º Nivell de concreció. El projecte educatiu de centre (PAC)

3er Nivell de concreció.

El Projecte d'Aula (PA)

La Unitat Didàctica (UD)