Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0240 - Creació d'Empreses

Curs 5 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

EP08 - Ser capaç de desenvolupar la iniciativa pròpia per a explotar noves oportunitats de negoci assumint els riscos que comporten.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Desenvolupar processos que permeten generar idees de negoci en distints contextos empresarials.

Desenvolupar processos per a implantar les estratègies de creació d’empreses .

Definir estratègies d’èxit per a noves empreses en entorns globals.

Conèixer les diferents fonts de creació de noves idees de negoci.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Afrontar la realitat habitualment amb iniciativa, sospesant riscos i oportunitats i assumint els conseqüències.