Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0128 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 5 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Ensenyaments teòriques.
 
Els ensenyaments teòrics es desenvolupen mitjançant l'exposició de la professora del contingut del programa a través de la classe Magistral. Per a un millor seguiment de la mateixa s'ofereix a l'estudiant l'anomenat "Material de suport per a l'estudi", inserit en la pàgina de l'Aula Virtual corresponent a l'assignatura, i que aporta respecte de cada un dels temes del programa. Aquest Material es reprodueix durant les classes, aporta una visió sintètica de l'exposició teòrica i encara que no són apunts de l'assignatura ni esgota el contingut del programa exigit facilita a l'estudiant la tasca del seguiment de la professora, l'ajuda a orientar les seves activitats de comprensió teòrica i les seves tasques de caràcter pràctic. Tanmateix, el seu estudi no es comprèn sense la consulta obligada als Manuals recomanats en la bibliografia ia la legislació actualitzada que és objecte d'estudi.
 
 
L'ensenyament teòric es completa a través de la realització d'exercicis i de qüestions sobre la teoria, l'execució pot desenvolupar-se de forma presencial o no presencial, i que ajuden a una comprensió del contingut de l'assignatura.
La docencia presencial es divideix en tres activitats: resolucio de supostes practics al aula (90 hores), asistencies al juzjat y simulacions de juicis (16 hores).
 
 
 
Ensenyaments pràctiques.
 
Consisteixen en la resolució de problemes i exercicis que permeten l'aprenentatge basat en problemes, on s'ha d'indagar en la norma que resulta d'aplicació en cada supòsit i s'ha de valorar la solució que donaria a cada problema, sent rellevant, davant tot, la tasca de motivar i justificar de forma raonada el sentit de la solució aportada a cada situació.
 
Permeten l'anàlisi de situacions, de documents, de casos pràctics i de sentències de diferents tribunals de la branca del social, a través de l'aplicació i de la interpretació de la norma que l'apropiada per a cada cas.
 
 
 
Seminaris
 
Consisteixen en l'exposició per part d'experts de determinades temàtiques objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la seva realització seran comunicades al seu moment, si escau.
 
També es poden dedicar a Jornades de presentació de treballs voluntaris de l'alumnat.
 
 
 
Tutories
 
Es resolen en elles els dubtes que puguin sorgir en la matèria, un cop ja s'ha completat l'exposició de la mateixa i una vegada l'alumnat ha estudiat amb cert deteniment el contingut del programa. Es realitzen en les últimes dates de les sessions presencials abans de la prova d'avaluació de l'assignatura.