DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

10

juny

2022

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
09:00-21:00

JB2205AA

06

juliol

2022

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
09:00-21:00

JB1105AA