SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

0%

Criteris de superació

Proves

Competències

Ponderació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

CB06, CB18. CB19,FSS01,FSS03, FSS05, INV01, INV02, RJC02, RJC06

30%

Elaboració de treballs acadèmics

CB06, CB18, CB19, CI06, DP02, DP05, FSS03, FSS04, FSS05, INV01, INV02, RJC01, RJC02, RJC03, RJC04, RJC05, RJC06

30%

Presentacions orals

 CI06, DP01, DP05, RJC04, RJC06

20%

Resolució de exercicis i problemes

CB06, CB18, CB19, CI06, DP01, INV01, INV02, RJC02, RJC03, RJC05, RJC06

20%

 

Total

100%

PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA HAN D'OBTENIR ALMENYS UN 50% DE LA NOTA DE CADA APARTAT

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16