SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classes teòriques: explicació de conceptes i aportacions teòriques pel professorat (presencials).


2. Classes pràctiques: anàlisi i reflexió en classe sobre casos concrets, continguts en exercicis d'aplicació dels coneixements teòrics (presencials).


3. Lectura i anàlisi de bibliografia científica.


4. Realització i entrega de pràctiques individuals d'acord amb el cronograma de l'assignatura.


5. Treball autònom.


6. Seminaris.


7. Tutories presencials.


8. Tutories virtuals (blas@fil.uji.es)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16