SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

1. Classes teòriques: explicació de conceptes i aportacions teòriques per part del professorat.

2. Classes pràctiques: anàlisi i correcció en classe dels exercicis entregats prèviament en l'Aula Virtual.

3. Treball en grup: exposicions i entrega de treballs sobre dialectologia espanyola (tema 7) en el mes de maig del curs escolar.

4. Tutories presencials i virtuals: resolució de dubtes sobre la teoria i les activitats pràctiques. Guia per a la realització del treball en grup.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16