SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1504 - Patrimoni Natural: Geografia General Física (Geografia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumnat tindrà a la seua disposició el material de l'assignatura a fi de consultar-ho prèviament a la classe i poder plantejar dubtes i preguntes durant la mateixa i/o durant les hores de tutoria.

Les classes teòriques seguiran el temari i els dubtes plantejats pels i les alumnes, sent aquests aspectes els que major recalcament rebran. Aquestes classes tindran el suport de material gràfic i cartogràfic, el qual també estarà a la disposició de l'alumnat.

Les classes es completaran amb exercicis pràctics sobre els diferents temes.
El material estarà disponible en l'Aula Virtual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16