Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1242 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Tutories

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 147,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Analitzar i comprendre l�aplicació de polítiques públiques.

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG8 - Motivació per la qualitat.

CG9 - Raonament crític.

CE1 Comprendre i aplicar les principals teories de l'administració.

CE10 Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus distints nivells.

CE11 Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

CE13 Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

CE14 Comprendre i valorar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE16 Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de la gestió i administració pública.

CE17 Comprendre i valorar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.

CE18 Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l�integren.

CE2 Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.

CE3 Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques.

CE4 Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social.

CE5 Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.

CE6 Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.

CE7 Comprendre el funcionament de les potestats públiques.

CE8 Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.

CE9 Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge