Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RACF32 Gestionar els ingressos públics.

RACF31 Conèixer el marc teòric de la gestió econòmica i financera i el seu funcionament en un context polític donat.

CMG31 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

CMG113 Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills en l’àmbit de la gestió economicofinancera