Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1220 - Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Ensenyaments teòriques. Classes magistrals
Les classes teòriques s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals, en les quals es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'estudiantat. Les classes tindran suport de mitjans audiovisuals. A més de tractar els temes teòrics, en general, s'introduirà la metodologia, la dinàmica i la tecnologia d'informació corresponent a cada un dels grups de contingut. També es plantejarà el conjunt de treballs que s'hauran de resoldre de manera autònoma i que formen part de l'avaluació de l'assignatura. Per això, s'animarà a l'estudiantat a aprofundir en els coneixements adquirits a classe mitjançant la utilització de la bibliografia i la tecnologia d'informació recomanades. El material utilitzat a classe pel professor estarà disponible a l'Aula Virtual de l'assignatura. Aquesta activitat cobreix 10 hores presencials sobre el total de 45 hores presencials de l'assignatura.
 
8.2. Ensenyaments pràctiques. Laboratori
Les sessions pràctiques de laboratori es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen aspectes relacionats amb l'aprenentatge i ús de les eines informàtiques. Les pràctiques seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran individualment. El desenvolupament d'aquestes classes estarà lligat amb les classes teòriques relacionades que s'hauran explicat recentment.
 
8.3. Avaluació
L'avaluació consistirà en el lliurament, revisió i qualificació dels següents tipus de proves: examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes), treballs acadèmics, memòries i informes de pràctiques, pòsters i els seus corresponents presentacions orals. També es tindran en compte les notes preses pel professor sobre l'observació i execució de tasques i pràctiques.
 
8.4. Treball personal
El treball personal servirà perquè l'estudiantat revisi i organitzi els continguts teòrics, prepari els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i els exàmens d'avaluació.