Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Analitzar i comprendre l’aplicació de polítiques públiques.

CE17 - Comprendre i valorar l’estructura i el funcionament de la Unió Europea.

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE14 Comprendre i valorar l’entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

Resultats d'aprenentatge

RAEC35 Conèixer enfocaments sobre la governança.

RAEC34 Interpretar i analitzar críticament la realitat econòmica.

RAEC33 Conèixer els fonaments teòrics i pràctics de l’economia política.

RAEC32 Conèixer el sistema polític de la UE i els seus polítiques.

RAEC31 Conèixer la dimensió política, econòmica i social de la UE.