Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1214 - Comptabilitat Pública

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 EL SECTOR PÚBLIC I EL PRESSUPOST
1.1 Delimitació del sector públic
1.2 El pressupost
1.3 L'estructura pressupostària
1.4 Execució del pressupost
1.5 Liquidació del pressupost

TEMA 2 EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT PUBLICA
2.1 La comptabilitat pública
2.2 Estructura el PGCP
    2.2.1 Marc conceptual de la comptabilitat pública
    2.2.2 Normes de registre i valoració
    2.2.3 Els comptes anuals
    2.2.4 El quadre de comptes
    2.2.5 Definicions i relacions comptables

TEMA 3 EL CICLE COMPTABLE
3.1 Obertura de la comptabilitat
3.2 Assentaments del llibre diari i el llibre major
3.3 Regularització i tancament
3.4 Elaboració dels comptes anuals

TEMA 4 REGISTRE COMPTABLE DE LES OPERACIONS MÉS FREQÜENTS EN EL SECTOR PÚBLIC
4.1 Operacions del pressupost de despeses
4.2 Operacions del pressupost d'ingressos
4.3 Altres operacions

TEMA 5 COMPTES ANUALS
5.1 El balanç
5.2 El compte de resultats econòmic patrimonial
5.3 L'estat de fluxos de tresoreria
5.4 L'estat de canvis en el patrimoni net
5.3 L'estat de liquidació del pressupost
5.6 La memòria

TEMA 6 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ I CONTROL DEL SECTOR PÚBLIC
6.1 Anàlisi pressupostari
6.2 Control del sector públic