Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Examen oral

10%

Criteris de superació

Examen escrit - 70%

Treballs escrits - 20%

Examen oral - 10%

 

(ATENCIÓ: els estudiants suspendran automàticament si no assoleixen com a mínim el 50% en qualsevol de les parts d'avaluació)

Prova

Ponderació

Nota mínima

Nota màxima

P1. Examen escrit

70%

3,5

7,0

P2. Treballs escrits

20%

1,0

2,0

P3. Examen oral

10%

0,5

1,0

 

100%

5,0

10,0Examen escrit: 70%

Els estudiants han d'aprovar l'examen escrit per a superar la matèria.

Treballs escrits: 20%

Els estudiants seran avaluats d'acord amb el nombre i la qualitat de les tasques realitzades.

Examen oral: 10%

Conversa oral (5 minuts) en parelles sobre un tema vist a classe.

 

 

Per a aprovar tota l'assignatura, la qualificació final obtinguda ha de ser com a mínim del 50% (de 100%), és a dir, 5 punts sobre el total de 10. En el cas dels estudiants que no aproven l'examen escrit al gener, les qualificacions obtingudes en els treballs escrits i en l'examen oral es mantindran pel seu segon intent al juliol.

 

Només participant en l'examen escrit es considera com un intent de l'estudiant per a superar la matèria.