Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE1 Comprendre i aplicar les principals teories de l’administració.

CE10 Comprendre l’estructura, l’organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus distints nivells

Resultats d'aprenentatge

RADA12 Conèixer l’estructura i organització de les administracions públiques.

RADA11 Conèixer els pressupostos teòrics bàsics de l’ordenament juridicopúblic.

CMG111 Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills en l’àmbit del dret administratiu