GA1204 - Organització d'Empreses

Curs 1 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula