SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

CE13 Utilitzar el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RAID12 Resoldre jurídicament supòsits de fet en l’àmbit de l’administració i gestió pública

RAID11 Identificar els elements essencials i la naturalesa jurídica de les institucions jurídiques bàsiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16