GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula