SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

278 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

EP - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura de la dita empresa per a desenvolupar-hi una tasca professional de l'àmbit dels videojocs.

Resultats d'aprenentatge

-EP - Ser capaç d'integrar-se en l'estructura d'una empresa reconeixent la seua estructra i assumint els rols apropiats a les seues normes de funcionament.

-EP - Ser capaç d'aplicar els coneixements i capacitats adquirits en el grau en l'entorn d'una empresa de l'àmbit dels videojocs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16