Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1239 - Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

E16 -Capacitat per a comprendre tant la conformació de l'estructura de mitjans de comunicació com les seues múltiples interaccions, dependències i evolució actual.

Resultats d'aprenentatge

-E16 - Detectar noves opcions de mercat i nous camps de negoci en els diferents sectors del sistema audiovisual, a partir del coneixement detallat de la situació de cada un dels seus àmbits.

-E16 - Analitzar la situació del sistema audiovisual i dels seus principals agents en relació amb la seua contribució a la conformació de la societat de la informació.

-E16, IR18 - Entendre la influència de les dimensions tecnològica, econòmica, legal i política en l'articulació de l'estructura del sistema audiovisual, així com les conseqüències i efectes que es deriven d'aquesta des d'una perspectiva global.

-E16, IR03 - Identificar els actors que operen en el si del sistema audiovisual, i conèixer les seues característiques, la seua estructura de propietat, les seues estratègies i la seua evolució en el mercat.

-E16, IR03 - Comprendre les dinàmiques de funcionament i organització del sistema audiovisual i els principals reptes, obstacles i oportunitats a què s'enfronta, en l'actualitat.