VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Interacció amb dispositius de maquinari.
  2. Interacció amb imatges.
  3. Interacció amb àudio.
  4. Interacció amb personatges no jugables.