Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura es divideix en avaluació contínua (50%) i examen escrit final del semestre (50%).

La nota de l'avaluació contínua es calcularà a partir de les activitats presencials i no presencials proposades pel professorat durant el curs, per les avaluacions (exàmens) presencials i per les activitats presencials de laboratori.

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en l'examen escrit final i una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada entre avaluació continuada (que inclou les activitats realitzades a l'aula i fora del'aula) i examen escrit final del semestre. La nota de l'avaluació contínua es guardarà per a la segona convocatòria. 

Per a la superació de l'assignatura en la segona convocatòria s'ha d'obtenir almenys un 4 sobre 10 en l'examen escrit final de segona convocatòria i una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada entre la nota guardada de l'avaluació contínua i l'examen escrit final de segona convocatòria.

Constarà com a presentat en les actes de cada convocatòria l’estudiantat que es presente a l'examen final escrit.